Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

 

pielegniarska opiekaPielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta to gwarancja kompleksowej opieki nad osobami przewlekle i somatycznie chorymi.


Do pacjentów wymagających szczególnej pomocy zaliczamy:

 • osoby przebywające w domu, niezdolne do samoopieki
  i pielęgnacji,
 • przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, jednak potrzebujących domowej opieki pielęgniarskiej
  z uwagi na problemy zdrowotne.

 

Rejestracja – tel. specjalny: +48 535 298 084

Domowa opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki medycznej.

 

Podstawą do objęcia opieką przez jednego z pracowników Kliniki Kalmedica jest złożenie zgłoszenia, zawierającego:

 • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • wypełnioną skalę Barthel z oceną punktową w zakresie 0-40,
 • kwalifikację pielęgniarską dotyczącą opieki długoterminowej,
 • pisemną zgodę pacjenta (lub opiekunów prawnych).

 

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ. W przypadku braku miejsc, pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących, na podstawie dostarczonego skierowania.

 

W zakres opieki pielęgniarskiej wchodzą następujące zabiegi i świadczenia:

 • kroplowe wlewy dożylne, wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywanie opatrunków,
 • karmienie przez zgłębnik lub przetokę,
 • pielęgnacja przetoki,
 • zakładanie i usuwanie cewnika,
 • płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Do opieki kwalifikuje konieczność wykonywania przynajmniej jednego z w/w świadczeń, przez okres powyżej 2 tygodni.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem bądź opiekunem termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta (wg. skali Barthel). 

W następnej kolejności dochodzi do rozpoznania problemów pielęgnacyjnych i ustalenia szczegółowego planu opieki.

Fakt wykonania czynności pielęgniarskich jest każdorazowo potwierdzany podpisem pacjenta (bądź osoby uprawnionej) złożonym na karcie wizyt .

 

Świadczenia w ramach długotrwałej opieki pielęgniarskiej są udzielane: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00.

 

Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy odbywa się tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Wizyty odbywają się we wskazanych terminach, nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej utrzymuje prawo do korzystania z opieki lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  8:00 - 18:00

(62) 502 46 61

Całodobowy e-mail:

rejestracja@kalmedica.com.pl

 

Rejestracja osobista

Rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów

odbywa się w godzinach pracy poradni

ul. Częstochowska 71-75,

62-800 Kalisz