Septoplastyka nosa

 

anatomia nosa

Ryc. 1 Obraz anatomiczny jamy nosa,
zatok przynosowych

 

Definicja:
Septoplastyka to medyczna nazwa zabiegu laryngologicznego, polegającego na plastyce  skrzywionej przegrody nosa.


Cel zabiegu:
Podstawowym celem zabiegu jest skorygowanie kształtu przegrody nosa, tzn. przywrócenie jej ustawienia w linii pośrodkowej. Zabieg służy nie tylko estetyce, ale też poprawie drożności jamy nosa (a tym samym poprawie jakości oddychania).


Ryzyko związane z zabiegiem:
Ryzyko powikłań związanych z zabiegiem jest minimalne i dotyczy wyłącznie niewielkiego odsetka pacjentów.

 

W jakich sytuacjach wykonać zabieg?

 • kiedy skrzywiona przegroda upośledza drożność jamy nosa,
 • w przypadku częstych infekcji górnych dróg oddechowych,
 • przed rozpoczęciem leczenia niektórych wad zgryzu,
 • w wybranych przypadkach chrapania, obturacyjnego bezdechu śródsennego,
 • w ramach rekonstrukcji pourazowej,
 • w przypadkach:
  • przewlekłych chorób zatok przynosowych i dróg łzowych,
  • nawracających krwawień z nosa,
  • niedostatecznej drożności nosa, wpływającej na mowę i śpiew,
  • nasilonych zmian alergicznych błony śluzowej nosa
 • zabieg wykonuje się również jako przygotowanie do innych zabiegów wewnątrznosowych:
  • operacji zatok,
  • operacji w zakresie dróg łzowych (DCR),
  • operacji zarośniętych nozdrzy tylnych,
  • operacji przysadki mózgowej.

 

Przeciwwskazania do zabiegu:
Zabiegowi nie powinny być poddawane osoby z aktywnym stanem zapalnym błony śluzowej nosa bądź zatok obocznych. Operację wykluczają również wszelkie, zaawansowane zmiany deformacyjne z objawami zanikowymi błony śluzowej nosa oraz inne przeciwwskazania, związane z ogólnym stanem zdrowia.


Przygotowanie do zabiegu:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać badania ogólne (morfologię, jonogram, koagulogram; w przypadku przewlekłego zapalenia zatok także TK głowy).


Rodzaj znieczulenia:

 • miejscowenasiękowe –lignocainum hydrochloricum2%,
 • ogólne dotchawicze


Czas trwania zabiegu:
od 45 min do 1,5 godziny


Pozycja pacjenta: 
ułożenie na plecach

 

Przebieg zabiegu:
Chirurg dokonuje nacięcia skóry przegrody nosa w przedsionku nosa. Czynność ta umożliwia odwarstwienie obustronne płatów śluzówkowo-ochrzęstnowych z wytworzeniem tuneli oraz resekcję (usunięcie) skrzywionych fragmentów chrzęstno-kostnych szkieletu przegrody.
W następnej kolejności dochodzi do rekonstrukcji szkieletu przegrody, w oparciu o opracowane plastycznie elementy chrzęstne. Są one mocowane przy pomocy szwów.
Po wykonaniu zabiegu, rana jest zamykana w przedsionku nosa i stabilizowana tamponadą wewnątrznosową. Na końcowym etapie dochodzi do założenia opatrunku wewnętrznego i zewnętrznego.


Powikłania pooperacyjne:

 • krwiaki śródskórne i obrzęki w obrębie powiek, tkanek miękkich i przegrody nosa,
 • strupy, skrzepy, ewakuacja fragmentów tkanek, nieprzyjemny zapach,
 • zrosty wewnątrznosowe,
 • nerwobóle,
 • przejściowy brak/zaburzenia węchu,
 • pogorszenie drożności nosa,
 • masywne krwawienia,
 • niepożądana zmiana kształtu nosa,
 • perforacja przegrody nosa,
 • powikłania ogólne związane z charakterem znieczulenia.


Alternatywne metody leczenia:
W chwili obecnej nie istnieją alternatywne metody leczenia skrzywionej przegrody nosowej. Aby zniwelować objawy i pozbyć się schorzeń towarzyszących, zaleca się korzystanie ze środków farmakologicznych.

Więcej o zabiegach otolaryngologicznych przeczytają Państwo w odrębnych zakładkach. Polecamy m.in. zapoznanie się z działem poświęconym wycinaniu migdałka gardłowego (zabieg tonsillektomii).

 

 

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  9:00 - 17:00

(62) 502 46 61

Całodobowy e-mail:

rejestracja@kalmedica.com.pl

Rejestracja osobista

Rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów

odbywa się w godzinach pracy poradni

ul. Częstochowska 71-75,

62-800 Kalisz