Badanie GDx – perymetria komputerowa


1. GDx VCC

Badanie GDx służy ocenie grubości włókien nerwowych siatkówki. Pozwala na określenie stopnia ścieńczenia bądź zaniku włókien nerwu wzrokowego. Jest szczególnie przydatne w profilaktyce, diagnostyce oraz bieżącym monitorowaniu skuteczności leczenia/stopnia zaawansowania schorzeń uszkadzających nerw wzrokowy. Do schorzeń tych zaliczamy m.in.:

 • jaskrę,
 • guzy oczodołu/mózgu przebiegające z uciskiem nerwu wzrokowego bądź uszkodzeniem drogi wzrokowej,
 • zmiany niedokrwienne siatkówki (zakrzep/zator naczyń), zmiany niedokrwienne mózgu (poudarowe),
 • zmiany niedokrwienne nerwu wzrokowego (przednia/tylna niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego),
 • zmiany pozapalne z zanikiem nerwu wzrokowego,
 • zmiany pourazowe z następczym uszkodzeniem/zanikiem nerwu wzrokowego,
 • choroba Alzheimera,
 • ·stwardnienie rozsiane.

Główne przyczyny zmniejszenia grubości/zaniku włókien nerwowych siatkówki:

 • jaskra (neuropatia jaskrowa),
 • zmiany degeneracyjne siatkówki/nerwu wzrokowego (np. krótkowzroczność wysoka),
 • choroby niedokrwienne nerwu wzrokowego (neuropatia niedokrwienna),
 • choroby zapalne nerwu wzrokowego (pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego)

Zalety badania:

 • umożliwia obrazowanie dna oka bez konieczności rozszerzania źrenic,
 • badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne,
 • krótki czas trwania,
 • powtarzalność.

Jak wygląda badanie?

W trakcie badania aparat emituje wiązkę laserową – bezbolesną i nieszkodliwą dla pacjenta. Następnie dokonuje pomiaru grubości włókien nerwowych. Uzyskany w ten sposób obraz trafia do komputera, który przeprowadza analizy stopnia ewentualnego ubytku włókien nerwowych.

Pacjent powinien zachować pozycję nieruchomą, dosuwając czoło i brodę do statywu aparatu. Wzrok należy skierować na znacznik, wskazany przez lekarza. Przebieg kolejnych czynności jest zależny od woli lekarza – należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.

O powodzeniu i dokładności badania decyduje przezierność ośrodków optycznych, takich jak rogówka czy soczewka. W przypadku zaćmy (np. podtorebkowej tylnej) oraz wybranych zmian degeneracyjnych i przymgleń w rogowce (np. blizny pourazowe/pozapalne) badanie może się nie udać. 

Badanie GDx

Co jaki czas należy powtarzać badanie?
Pacjenci znajdujący się w grupie wysokiego ryzyka zachorowań na jaskrę powinni wykonywać badanie GDx regularnie, co 6-8 miesięcy. W innych przypadkach, o częstości badania decyduje lekarz prowadzący.

2. Perymetria komputerowa – badanie pola widzenia

Co to jest badanie pola widzenia?
Badanie pola widzenia (nazywane również badaniem perymetrycznym) polega na ocenie przestrzeni, którą pacjent obejmuje wzrokiem w danej chwili. Jest przydatne przede wszystkim w profilaktyce, diagnostyce oraz monitorowaniu efektywności leczenia i stopnia rozwoju schorzenia uszkadzającego siatkówkę lub nerw wzrokowy.

Kiedy wykonuje się badanie?
Badania wykonuje się w przypadku wystąpienia następujących schorzeń i dolegliwości:

 • schorzenia okulistyczne z ograniczeniem pola widzenia, m.in.:
  • jaskra,
  • zmiany zwyrodnieniowe siatkówki wrodzone/nabyte,
  • zmiany zwyrodnieniowe/zapalne/niedokrwienne w zakresie nerwu wzrokowego,
  • schorzenia neurologiczne/neurochirurgiczne o podłożu zapalnym (np. zapalenie nerwu wzrokowego)/niedokrwiennym (poudarowe)/zanikowym (demielinizacja)/rozrostowym (np. guzy), przejawiające się uszkodzeniem:
   • nerwu wzrokowego,
   • drogi wzrokowej,
   • ośrodków wzrokowych mózgu.
 • schorzenia endokrynologiczne przejawiające się zaburzeniami pola widzenia, np. guzy/patologiczny rozrost przysadki mózgowej,
 • stany po urazach głowy skutkujące zaburzeniem pola widzenia (możliwość lokalizacji uszkodzenia w zakresie przebiegu drogi wzrokowej w obrębie mózgu).

Jak wygląda badanie?
Podczas badania pacjent zajmuje pozycję siedzącą przy aparacie zwanym polomierzem. Badane oko jest kierowane na znacznik, umiejscowiony w centrum kopuły perymetru. Naciśnięcie ręcznego przycisku sygnalizuje moment pojawienia się w polu widzenia przemieszczającego się, świetlnego punktu. Każde oko jest badane oddzielnie.

Badanie wymaga dużego stopnia dokładności, a także uwagi i współpracy ze strony pacjenta. Osoba badana powinna dosunąć czoło oraz brodę do statywu z aparatem, tak aby zająć nieruchomą pozycję i patrzeć badanym okiem na wskazany znacznik (drugie oko pozostaje wówczas zasłonięte).

Główne zalety badania
Badanie perymetrii komputerowej umożliwia obrazowanie w formie graficznej działania drogi wzrokowej oraz lokalizację miejsca/zakresu uszkodzenia. Jest w pełni bezbolesne i nieinwazyjne.

Badanie GDx-2

Badanie powinno być interpretowane w zestawieniu z pozostałymi wynikami badań – m.in. oceną parametrów stanu klinicznego, takimi jak ostrość widzenia czy wygląd tarczy nerwu wzrokowego.

Każdy ubytek wykazany w badaniu powinien zostać potwierdzony przez kolejne badanie. Tylko wówczas może być traktowany jako podstawa do rozpoznania choroby.

Przygotowanie do badania pola widzenia:
Badanie pola widzenia nie wymaga nadmiernego przygotowania. Podstawę stanowi współpraca pacjenta z lekarzem. Dobrze, by pacjent zgłaszał się na badanie wypoczęty i spokojny. Osoby noszące na co dzień okulary do czytania, powinny wziąć je ze sobą.

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  8:00 - 18:00

(62) 502 46 61

Całodobowy e-mail:

rejestracja@kalmedica.com.pl

 

Rejestracja osobista

Rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów

odbywa się w godzinach pracy poradni

ul. Częstochowska 71-75,

62-800 Kalisz