Cykloplegia u dzieci


DLACZEGO PODAJEMY KROPLE ROZSZERZAJĄCE ŹRENICE PRZY OKREŚLANIU WADY WZROKU?

Zdrowe oko ludzkie posiada układ optyczny, który załamuje światło i ogniskuje je na siatkówce. Pełen układ optyczny składa się z rogówki, soczewki, cieczy wodnistej i ciała szklistego (patrz rysunek):

 

Cykloplegia u dzieci

 

Moc soczewki może się różnić, w zależności od odległości. W przypadku punktów postrzeganych z bliska moc soczewki jest wyższa, niż przy punktach postrzeganych na dalsze odległości. Zdolność soczewki do zmiany kształtu i dostosowania optymalnej mocy optycznej określamy terminem nastawności (akomodacji).

Akomodacja oka

Akomodacja pozwala na dostosowanie oka do oglądanych przedmiotów z różnych odległości, poprzez dobór odpowiedniej ostrości widzenia. Zmiana kształtu i mocy soczewki następuje wskutek zmian napięcia okrężnych włókien mięśnia rzęskowego oka. Podczas patrzenia na odległość, mięsień rzęskowy ulega rozluźnieniu, układ więzadłowy utrzymujący soczewkę jest napięty, a soczewka ma płaski kształt i załamuje światło słabiej. Podczas patrzenia na punkt z bliska, mięsień rzęskowy jest napięty, a układ więzadłowy soczewki rozluźniony, przez co soczewka staje się bardziej kulista i silniej załamuje światło.


NIEKTÓRE SOCZEWKI POSIADAJĄ BARDZO SZEROKI ZAKRES AKOMODACJI, CO UTRUDNIA DIAGNOSTYKĘ WADY WZROKU I SPRZYJA JEJ MASKOWANIU – ZWŁASZCZA W WIEKU MŁODZIEŃCZYM.


Moc refrakcji oka można ustalić przy pomocy badania zwanego skiaskopią lub refraktometrią.


Dlaczego podajemy krople rozszerzające źrenice?

Badanie powinno być poprzedzone tzw. cykloplegią – porażeniem akomodacji, czyli porażeniem mięśnia rzęskowego (,,wyłączeniem” zdolności ,,maskowania” wady). Przyjmuje ono formę kropel typu tropikamid lub atropina, aplikowanych do worka spojówkowego. Stężenie kropli i czas ich aplikacji jest uzależniony od wieku dziecka.

Cykloplegia skutkuje utrudnionym widzeniem – zwłaszcza z bliska – oraz nadwrażliwością na światło. Źrenice pozostają poszerzone przez okres ok. 2 tygodni, po czym ulegają samoistnemu zwężeniu.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na krople. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • zaczerwienienie skóry dziecka – powiek/policzków,
  • podwyższenie temperatury ciała,
  • rozdrażnienie/niepokój dziecka.


W OPISANYCH PRZYPADKACH NALEŻY PRZERWAĆ PODAWANIE LEKU, BEZZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA PEDIATRY BĄDŹ IZBY PRZYJĘĆ NAJBLIŻSZEGO SZPITALA PEDIATRYCZNEGO

 

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  8:00 - 18:00

(62) 502 46 61

Całodobowy e-mail:

rejestracja@kalmedica.com.pl

 

Rejestracja osobista

Rejestracja wizyt do lekarzy specjalistów

odbywa się w godzinach pracy poradni

ul. Częstochowska 71-75,

62-800 Kalisz