Laboratorium analityczne


W naszym laboratorium analitycznym wykonujemy szeroki zakres usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy m.in. badania krwi, moczu i kału. Szczególną uwagę zwracamy na jakość przeprowadzanych badań laboratoryjnych oraz kontrolę poprawności wydawanych wyników, która ma kolosalne znaczenie przy planowaniu leczenia z zakresu otolaryngologii, neurochirurgii czy chirurgii dziecięcej.

Współczesny system organizacji pracy, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz odpowiednio wyposażone laboratorium są gwarantem  wykonywania najwyższej jakości usług diagnostycznych oraz uzyskania rzetelnych wyników. W codziennej pracy korzystamy z współczesnych technologii oraz systemów kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej), które pozwalają nam osiągać pełen profesjonalizm. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług wykonywanych w klinice Kalmedica w Kaliszu!

 

 PAKIETY BADAŃ

 LIPIDOGRAM: 13,50 PLN

 • cholesterol całkowity
 • HDL cholesterol
 • LDL cholesterol
 • TGL

 PROFIL NERKOWY: 30,68 PLN

 • kreatynina
 • mocznik
 • elektrolity
 • białko całkowite
 • kwas moczowy

 PROFIL WĄTROBOWY: 28,00 PLN

 • ALAT
 • AST
 • GGTP
 • bilirubina całkowita

 PAKIET PRZESIEWOWY: 75,00 PLN

 • pakiet podstawowy + żelazo całkowite
 • amylaza
 • ALT
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • TSH

 PAKIET PODSTAWOWY - SZLACHETNE ZDROWIE: 27,00 PLN

 • OB
 • Morfologia krwi
 • mocz badanie ogólne
 • cholesterol całkowity
 • glukoza

 PROFIL MIAŻDŻYCOWY - ZDROWE SERCE: 18,00 PLN

 • glukoza
 • kw moczowy
 • cholesterol całkowity
 • HDL
 • LDL 
 • TGL

 PAKIET DLA DZIECI - ZDROWA POCIECHA: 48,60 PLN

 • morfologia krwi
 • żelazo całkowite
 • glukoza
 • kreatynina
 • bilirubina całkowite
 • CRP
 • mocz badanie ogólne

 PAKIET DLA KOBIET CIĘŻARNYCH - ZDROWA MAMA: 56,20 PLN

 • morfologia krwi
 • żelazo całkowite
 • glukoza
 • ALT
 • HCG całkowite
 • mocz badanie ogólne
MIKROBIOLOGIA
 
mocz posiew (bad. bakter.) 27,00 zł
antybiogram 17,00 zł
wymaz z gardła i inne (bad. bakter.) 37,00 zł
nasienie posiew (bad. bakter.) 37,00 zł
wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC 37,00 zł
wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC 37,00 zł
wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC 37,00 zł
wymaz z prącia (bad. bakter.) 37,00 zł
wymaz z rany (bad. bakter.) 37,00 zł
wymaz z czyraków (bad. bakter.) 37,00 zł
wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) 37,00 zł
wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 37,00 zł
ropa posiew (bad. bakter.) 37,00 zł
Kał posiew (bad. baketr.) 38,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 37,00 zł
posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli 38,00 zł
Clostridium difficile- toksyna A/B w kale 90,00 zł
Pneumocystis carinii wymaz 39,00 zł
wymaz z cewki w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 58,00 zł
wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 58,00 zł
wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 33,00 zł
wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 33,00 zł
wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 33,00 zł
wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) 38,00 zł
wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztelnowy (bad. bakter.) 38,00 zł
wskaźnik biologiczny (ATTEST 3M) 38,00 zł
ALERGOLOGIA
IgE całkowite - Oznaczenie całkowitej IgE w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce chorób pasożytniczych i pomocnicze w diagnostyce alergii. 15,00 zł
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 8,00 zł
Panel alergenów - mieszany ( 20 alergenów ) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie 
w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 alergenów oddechowych i pokarmowych powodujących najczęściej alergie u dzieci

120,00 zł
Panel alergenów pokarmowych ( 20 alergenów ) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie 
w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 istotnych alergenów pokarmowych.

120,00 zł
Panel alergenów oddechowych ( 20 alergenów ) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 istotnych alergenów oddechowych (wziewnych).
120,00 zł
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 80,00 zł
Panel oddechowy trawy, chwasty (10 alergenów) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie 
w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów oddechowych:  silnie alergizujących pyłków traw, chwastów i rzepaku oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD.

80,00 zł
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów oddechowych:  silnie alergizujących  pyłków drzew i IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD.
80,00 zł
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów oddechowych:  silnie alergizujących naskórków, łupieżu, sierści (lub piór) zwierząt domowch i IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD
80,00 zł
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 powszechnych alergenów pokarmowych oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD.
80,00 zł
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów pokarmowych obecnych w nabiale i orzechach oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD
80,00 zł
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) - Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów pokarmowych obecnych w owocach oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych - CCD

 

 

80,00

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) -  Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów pokarmowych obecnych w warzywach oraz IgE specyficznych dla reszt węglowodanowych.

Pakiet nietolerancji pokarmowej (88 alergenów) - jest rodzajem nadwrażliwości pokarmowej, która związana jest z przeciwciałami IgG. Zależność ta jest zupełnie inną jednostką chorobową od tzw. alergii pokarmowej zależnej od przeciwciał IgE, której leczeniem zajmuje się alergologia. Za przyczynę takiej nietolerancji uważane są specyficzne przeciwciała, głównie podklasy IgG4

 


80,00 zł

 

 

800,00 zł

IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 25,00 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 25,00 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 25,00 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 25,00 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 25,00 zł
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 25,00 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 25,00 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 25,00 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 25,00 zł
IgE specyficzne-1 alergen 21,00 zł
 
AUTOIMMUNOLOGIA
PPJ test przesiewowy (ANA1) met IIF - Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych 
i przeciwcytoplazmatycznych (ANA) metodą IIF w surowicy, przydatne w wstępnej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej.
25,00 zł
PPJ typ świecenia, miano met. IIF 50,00 zł
PPJ SES (SES-ANA) met IIF (marker przewlekłego, wrzodziejacego zapalenia jamy ustnej) 52,00 zł
PPJ test przesiewowy (ANA2) met. IIF, DID - Kompleksowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych 
i przeciwcytoplazmatycznych ANA metodą IIF i DID w surowicy, przydatna w szczegółowej diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych tkanki łącznej

65,00 zł
PPJ test przesiewowy (ANA3) met. immunoblotingu - Weryfikacja obecności przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych metodą immunoblotu w surowicy, przydatna w szczegółowej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej
120,00 zł
PPJ dsDNA met. IIF - Metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), test przydatny w diagnostyce tocznia trzewnego, określaniu nasilenia choroby i monitorowaniu efektów terapii immunosupresyjnej 50,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF - Jakościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie (MPO) – pANCA i proteinazie 3 (PR3) – cANCA metodą immunoblotu, przydatne w różnicowej diagnostyce chorób przebiegających z zapaleniem naczyń
68,00 zł
P/c. p. aktynie met. IIF - Przeciwciała przeciw aktynie metodą IIF. Oznaczenie przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby 75,00 zł
PPJ panel Myositis met immunoblot - PPJ panel myosistis metodą immunoblot, przydatny w diagnostyce zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM) oraz zespołu nakładania i antysyntetazowego 285,00 zł
PPJ panel slerodermia met immunoblot - przydatny w diagnostyce różnych postaci sklerodermii i tocznia trzewnego, określaniu nasilenia choroby i monitorowaniu efektów terapii immunosupresyjnej. 205,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF - Przeciwciała przeciwmitochondrialne  (AMA) metodą immunofluorescencji (IIF) pośredniej. Oznaczenie  przydatne w diagnostyce pierwotnej marskości żółciowej wątroby. 50,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 58,00 zł
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 58,00 zł
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF - oznaczenie przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby typu II 48,00 zł
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 58,00 zł
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 90,00 zł
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID - metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF) i podwójnej immunodyfuzji (DID), przydatny w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby 120,00 zł
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting - przydatny w diagnostyce i różnicowaniu autoimmunizacyjnych chorób wątroby 135,00 zł
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 75,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 58,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 58,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF - Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgA przeciw endomysium,  przydatne w diagnostyce celiakii i różnicowaniu nietolerancji pokarmowych 95,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 58,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 58,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF - Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgG i IgA (łącznie)  przeciw gliadynie,  przydatne w diagnostyce enteropatii glutenozależnej, różnicowaniu nietolerancji pokarmowych oraz w monitorowaniu przestrzegania diety bezglutenowej 98,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 68,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 68,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 120,00 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 58,00 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 58,00 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF - Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej  łącznie przeciwciał IgA i IgG  przeciw retikulinie,  przydatne w diagnostyce celiakii i różnicowaniu nietolerancji pokarmowych 105,00 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA -  Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA metodą ELISA w surowicy, przydatne w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu oraz w monitorowania diety bezglutenowej. 78,00 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA - Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)  w klasie IgG metodą ELISA w surowicy, przydatne w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu oraz w monitorowania diety bezglutenowej, w przypadku deficytów immunoglobulin klasy IgA. 78,00 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 58,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 58,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - Test  jest  jednym z oznaczeń stosowanych  w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego 120,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 78,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 78,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - Oznaczenie przydatne w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego. 150,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 58,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 58,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - Oznaczanie autoprzeciwciał przeciwko protrombinie (aPT), przydatne w diagnostyce  zespołu antyfosfolipidowego i tocznia układowego. 110,00 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 38,00 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 38,00 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - pomocnicze oznaczenie stosowane  w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego 75,00 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 48,00 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 48,00 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA - pomocnicze oznaczenie stosowane  w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego. 80,00 zł
Antykoagulant toczniowy - Oznaczenie stosowane w diagnostyce  zespołu antyfosfolipidowego APS. 65,00 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF - oznaczenie przydatne w diagnostyce niepłodności kobiet i zespołu przedwczesnego wygaszania jajników 130,00 zł
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF - Oznaczenie przeciwciał przeciw antygenom  łożyska, przydatne w diagnostyce wczesnych poronień i niepłodności żeńskiej. 88,00 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF - Oznaczanie przeciwciał przeciw komórkom Leydiga w jądrze, stosowane w diagnostyce bezpłodności męskiej. 88,00 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF - Oznaczanie przeciwciał przeciwplemnikowych  metodą immunofluorescencji pośredniej w krwi mężczyzn i kobiet, stosowane w diagnostyce niepłodności męskiej i żeńskiej. 68,00 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF - Oznaczenie autoprzeciwciał specyficznych dla mięśni prążkowanych, pomocnicze w diagnostyce miastenii 68,00 zł
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 130,00 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 88,00 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF - oznaczanie autoprzeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, stosowane w diagnostyce zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka i w anemii złośliwej. 58,00 zł
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF - Oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi Castle'a i komórkom okładzinowym żołądka, stosowane w diagnostyce zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka i w anemii złośliwej 75,00 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 88,00 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 68,00 zł
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 78,00 zł
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 88,00 zł
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF - Oznaczenia  przydatne w różnicowaniu chorób jelit o podłożu autoimmunizacyjnym 140,00 zł
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF - Oznaczenie przydatne w różnicowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 55,00 zł
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 88,00 zł
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 300,00 zł
P/c. p. kreatynie (AKA ) met. IIF 48,00 zł
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 80,00 zł
INFEKCJE
 
HBs antygen 12,00 zł
HBs przeciwciała 15,00 zł
HBe antygen 28,00 zł
HBe przeciwciała 28,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 28,00 zł
HBc przeciwciała IgM 35,00 zł
HBV met. PCR, ilościowo 380,00 zł
HBV met. PCR, jakościowo 120,00 zł
HBV met. PCR, jakościowo + ilośc. 520,00 zł
HCV przeciwciała 25,00 zł
HCV met. PCR, ilościowo 410,00 zł
HCV met. PCR, jakościowo 120,00 zł
HCV met. PCR, genotypowanie 460,00 zł
HCV met. PCR, ilośc. + genotypowanie 720,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 33,00 zł
HAV przeciwciała IgM 35,00 zł
HIV Ag/Ab (Combo) 30,00 zł
HIV test potwierdzenia met. western-blot 220,00 zł
HIV met. PCR, ilościowo 460,00 zł
VDRL 6,00 zł
VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS,FTA,TPHA ) 75,00 zł
Toksoplazmoza IgG 20,00 zł
Toksoplazmoza IgM 20,00 zł
Toksoplazmoza IgA 55,00 zł
Toksoplazmoza IgG awidność 58,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 20,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 22,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 27,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 29,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 62,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 510,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 210,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 28,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 28,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 180,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 35,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 35,00 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 20,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 490,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 210,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 32,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 32,00 zł
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 210,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 30,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 30,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 30,00 zł
Chlamydia pneumoniae antygen met.IIF 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 120,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 25,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 25,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA 28,00 zł
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF 50,00 zł
Chlamydia trachomatis met. sond genetycznych 90,00 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 85,00 zł
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 120,00 zł
HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo 150,00 zł
HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR 300,00 zł
Helicobacter pylori IgG 20,00 zł
Helicobacter pylori IgA 33,00 zł
Helicobacter pylori w kale 30,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 33,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 33,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 33,00 zł
Pneumocytoza ( IgG, IgM- łącznie ) 145,00 zł
Pneumocistis carini wymaz 30,00 zł
Grypa typ A i B antygeny 40,00 zł
Grypa typ AH1N1 met.Real-Time PCR-jakościowo 230,00 zł
Borelioza IgG 30,00 zł
Borelioza IgM 30,00 zł
Borelioza IgG met. western-blot 80,00 zł
Borelioza IgM met. western-blot 80,00 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 100,00 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) 130,00 zł
Bruceloza IgG 40,00 zł
Bruceloza IgM 40,00 zł
Listerioza, jakościowo 30,00 zł
Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 185,00 zł
Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo 650,00 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 40,00 zł
HBs antygen, test potwierdzenia 35,00 zł
 BADANIA W MOCZU
 
Białko/glukoza/wapń/fosfor/moczniik/kreatynina/kwas moczowy w moczu i DZM
Białko w moczu. Oznaczenie przesiewowe w diagnostyce chorób nerek. Oznaczenie białka w przypadkowej porcji moczu jest badaniem przesiewowym w diagnostyce chorób nerek, gdyż białko w moczu (proteinuria) w podniesionym stężeniu jest pierwszym objawem dysfunkcji nerek, poprzedzającym objawy kliniczne
Glukoza w DZM, badanie wykonywane w diagnostyce cukrzycy i nieprawidłowości funkcjonowania nerek.

6,00 zł

 
Sód i potas w DZM - Sód i potas w dobowej zbiórce moczu, DZM. Oznaczenie stosowane w diagnostyce zaburzeń gospodarki elektrolitowej organizmu. 15,00 zł
 Chlorki w DZM 9,00 zł
 Sód i potas w moczu 15,00 zł
Chlorki w moczu - Chlorki w przypadkowej próbce moczu. Oznaczenie pomocne w badaniu równowagi  elektrolitowej i  kwasowo-zasadowej oraz w monitorowaniu leczenia tych  zaburzeń. 9,00 zł
 Amylaza w moczu - Oznaczenie amylazy w moczu, stosowane w różnicowaniu ostrych stanów zapalnych trzustki i ostrego brzucha 6,00 zł
 Mikroalbuminuria - Oznaczanie stężenia albuminy w moczu, badanie pozwalające na wykrycie minimalnych ilości białka wydalanego z moczem. 22,00 zł
 Liczba Addisa 12,00 zł 
Mikroalbuminuria DZM 22,00 zł
 IMMUNOGLOBULINY IgG, IgM, IgA
 
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA - Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z limfocytami B. Immunoglobuliny (przeciwciała)  klasy IgG, IgM i IgA są  białkami syntetyzowanymi i wydzielanymi przez plazmocyty, będące pobudzonymi  i wyspecjalizowanymi limfocytami B 45,00 zł
IgG 16,00 zł
IgM 16,00 zł
IgA 16,00 zł
 MARKERY NOWOTWOROWE
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty - PSA całkowity. Marker przerostu prostaty w krwi, przydatny w diagnostyce, leczeniu i monitorowanie raka prostaty. Oznaczenie PSA całkowitego w krwi (tPSA, ang. total PSA), markera przerostu prostaty,   Specyficzny antygen prostaty, PSA (ang. Prostate Specific Antygen)  jest uwalnianym do krwi białkiem, wytwarzanym u mężczyzn wyłącznie przez komórki prostaty, co przesądza o jego specyficzności jako biochemicznego markera stanów fizjologicznych i patologicznych prostaty. 25,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa - Fosfataza kwaśna sterczowa. Oznaczenie kwaśnej fosfatazy sterczowej (PAP) w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce raka prostaty, w ocenie progresji choroby i monitorowaniu efektywności leczenia 12,00 zł
CEA - marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby - CEA. Antygen karcynoembrionalny. Oznaczenie CEA w surowicy,  przydatne w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia raka 20,00 zł
AFP - marker wątroby - W onkologii stężenie AFP w surowicy jest  markerem nowotworów zarodkowych jąder i jajników (nonseminoma i non-dysgerminoma) oraz raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma), przydatnym w: różnicowaniu, monitorowaniu terapii, wykrywaniu przerzutów i prognozowaniu. 20,00 zł
ROMA (Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) - diagnostyka raka jajnika - Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA. ROMA (z ang. Risk of ovarian malignancy algorithm) jest algorytmem oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego jajnika oraz prawdopodobieństwa, że istniejąca zmiana w miednicy małej o niejasnym statusie ma charakter złośliwy. Model opiera się na równoczesnym oznaczeniu w surowicy dwóch krążących markerów nowotworowych: antygenu Ca 125 (z ang. carcinoma antygen 125) i HE4 (ang. human epididymis protein 4 150,00 zł
HE4 - marker raka jajnika - Oznaczenie HE4 w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia raka jajnika. 90,00 zł
CA 125 - marker raka jajnika - CA 125. Marker raka jajnika. Oznaczany w surowicy jest przydatny w ocenie skuteczności leczenia i wykrywanie nawrotów choroby. Wchodzi w skład algorytmu oceny ryzyka raka jajnika:  ROMA. 28,00 zł
CA 15-3 - marker raka piersi i jajników - CA 15-3. Marker raka piersi oznaczany w surowicy, przydatny w wykrywaniu wznów w trakcie remisji oraz  w prowadzenia chorych na przerzutującego raka piersi: w monitorowaniu podatności na leczenie i progresji nowotworu 28,00 zł
CA 19-9 - marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka - CA 19-9.  Oznaczany w surowicy marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita  grubego i odbytnicy, przydatny w diagnostyce i postępowaniu z chorymi. 28,00 zł
TPS - marker proliferacji k. nowotworowych -  TPS. Swoisty tkankowy antygen polipeptydowy. Oznaczany w surowicy marker nowotworowy odzwierciedlający dynamikę wzrostu  nowotworów pochodzenia nabłonkowego. 58,00 zł
SCC Ag - rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy - SCC – Ag, antygen raka płaskonabłonkowego. Oznaczenie w surowicy jest przydatne w diagnozowaniu raka płaskonabłonkowego, głównie szyjki macicy i płuc, w prognozowaniu i monitorowaniu leczenia. 80,00 zł
Cyfra 21-1 - marker raka płuc - CYFRA 21-1, cytokeratyna 19. Oznaczenie w surowicy przydatne w diagnozowaniu,  prognozowaniu i monitorowaniu leczenia  niedorobnokomórkowego raka płuc. 50,00 zł
CA 72-4 - marker raka przełyku, jelita grubego - CA 72-4. Marker raka przewodu pokarmowego (głównie żołądka) oraz jajnika. Oznaczenie w surowicy  przydatne w diagnozowaniu,  prognozowaniu i monitorowaniu leczenia 50,00 zł
Beta-2-mikroglobulina - marker diagnostyki nefrologicznej 40,00 zł
Chromogranina A - marker guzów neuroendokrynnych 180,00 zł
BRCA 1 met. PCR - nowotwory piersi - Diagnostyka mutacji w genie BRCA1 metodą PCR, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji dla raka piersi i jajnika. 280,00 zł
S100 - marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu - S100 . Marker  czerniaka. Oznaczenie S100 w surowicy jest przydatne w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia czerniaka (melanoma). 60,00 zł
NSE - rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca) -  NSE (Neuroswoista enolaza). Oznaczenie  NSE  w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce i terapii drobnokomórkowego raka  płuc i nowotworów  wywodzących się z układu neuroendokrynnego. 48,00 zł
BETA-HCG WOLNA PODJEDNOSTKA - marker n. trofoblastu łożyska i jąder 120,00 zł
 BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
 
Morfologia z rozmazem / metoda automatyczna - Morfologia CBC. Ocena podstawowych parametrów krwi: układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Morfologia krwi obwodowej, jest badaniem krwi stanowiącym podstawę do wstępnej oceny zdrowia badanego. Badanie wykonywane jest w pełnej krwi z antykoagulantem (EDTA). Ocena układu czerwonokrwinkowego (erytrocytów) obejmuje: ilość erytrocytów – RBC (ten i wszystkie skróty z ang.), zawartość hemoglobiny (Hb),  hematokryt (Hct), średnią objętość erytrocyta (MCV), średnią masę hemoglobiny w erytrocycie (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC),  rozrzut wielkości erytrocytów  (RDW) i parametry dotyczące młodych form erytrocytów – retykulocytów. Ocena układu biało krwinkowego obejmuje całkowitą ilość leukocytów (WBC) i ich podtypów  (w %), ilość granulocytów i ich rodzajów (NEUT,  EOS,  BASO) , limfocytów (LYMPH)  i monocytów (MONO). Ocena płytek krwi (trombocytów)  obejmuje : ilość płytek (PLT),  stosunek objętości płytek do objętości elementów komórkowych krwi . 8,10 zł
Rozmaz krwi/metoda mikroskopowa - Rozmaz krwi (manualnie). Rozmaz krwi jest to szczegółowa oceną ilości i wyglądu  komórek krwi  - leukocytów lub erytrocytów. Mikroskopową ocenę rozmazu krwi wykonuje się w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku  Morfologii krwi w badaniu automatycznym 8,10 zł
OB. - Przesiewowe, nieswoiste,  badanie służące do wykrywania oraz monitorowania ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, chorób autoimmunologicznych i nowotworowych. 4,00 zł
a-Amylaza (diastaza, amylaza) - Amylaza. Ocena aktywności amylazy w krwi,  przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki 7,20 zł
Aminotransferaza alaninowa ALAT -  ALT. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej  (ALT), przydatne  w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby 7,20 zł
Aminotransferaza asparaginianowa ASPAT - AST. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy asparaginianowej (AST), przydatne w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby. 7,20 zł
Bilirubina całkowita - Pomiar stężenia bilirubiny całkowitej w krwi, przydatny  w diagnostyce chorób wątroby, dróg żółciowych i zespołów hemolitycznych 7,20 zł
Białko całkowite - Pomiar  stężenia białka całkowitego w surowicy krwi, przydatny w diagnostyce: wątroby, nerek, jelit, ciężkich chorób skóry i rozpoznawaniu zaburzeń odporności. Zlecany w przebiegu wstrząsu i przy kontroli stanu niedożywienia 7,20 zł
Białko ostrej fazy CRP - Badanie służy do diagnostyki i kontroli leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji, chorób reumatycznych i nowotworowych oraz stanów pourazowych 7,20 zł
Cholesterol całkowity - Pomiar stężenia całkowitego cholesterolu, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych 4,50 zł
Elektrolity - Elektrolity (sód, potas). Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej i diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. 9,00 zł
Glukoza - Oznaczenie stężenia glukozy we krwi. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy, w tym cukrzycy ciężarnych. Wykorzystywane do diagnostyki zaburzeń tolerancji węglowodanów 4,50 zł
Kwas moczowy - Kwas moczowy. Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, przydatny w badaniu  diagnostyki dny moczanowej i monitorowaniu chorób rozrostowych 7,20 zł
Kreatynina -  Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych 7,20 zł
Lipidogram /cholesterol całkowity, HDL cholesterol, trójglicerydy/ - Lipidogram - ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych 13,50 zł
Mocznik - Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych 7,20 zł
Trójglicerydy - Pomiar stężenia trójglicerydów, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. 7,20 zł
Żelazo całkowite - Żelazo. Pomiar stężenia żelaza w surowicy krwi, przydatny  w diagnostyce niedoborów i nadmiaru żelaza. 7,20 zł
Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP - GGTP. Oznaczenie aktywności GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy),  przydatne  w diagnostyce chorób dróg żółciowych i wątroby. Oznaczanie aktywności GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) jest przydatne w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Znaczny wzrost  aktywności GGTP obserwuje się w przypadkach obniżonego wydzielania enzymu w żółci (w żółtaczce zastoinowej, cholestazie wewnątrz i zewnątrzwątrobowej), w intensywnym tworzeniu tkanek: w dynamicznie rosnących nowotworach, w przerzutach nowotworowych do wątroby oraz w przypadku indukcji enzymów komórek wątroby przez leki, 7,20 zł
Fosfataza zasadowa - Oznaczenie aktywności enzymu fosfatazy zasadowej (ALP), przydatne w  diagnostyce chorób wątroby,  żółtaczki oraz chorób układu kostnego. Diagnostyka zaburzeń kostnienia u niemowląt i dzieci. 5,00 zł
Bilirubina związana -  Bilirubina związana. Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej)  w krwi, przydatny w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek 6,50 zł
Bilirubina wolna - Bilirubina wolna. Pomiar stężenia bilirubiny wolnej (niesprzężonej, pośredniej)  w krwi, przydatny  w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek 10,00 zł
Cholinoesteraza - Cholinoesteraza. Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej stosowane w ocenie funkcji wydzielniczej wątroby oraz w ocenie zatrucia związkami fosforoorganicznymi i niektórymi alkaloidami. 8,50 zł
Dehydrogenaza mleczanowa - Dehydrogenaza mleczanowa. Ocena aktywności dehydrogenazy mleczanowej  (LDH) przydatna  w diagnostyce chorób wątroby i niedokrwistości hemolitycznej. 8,00 zł
Amoniak - Amoniak. Pomiar stężenia amoniaku w krwi, przydatny w diagnostyce chorób wątroby i  wrodzonych niedoborów enzymatycznych cyklu mocznikowego 18,00 zł
Lipaza - Lipaza. Ocena aktywności lipazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki. 11,00 zł
Cystatyna C - Cystantyna C. Oznaczenie stężenia cystatyny C przydatne do oceny funkcji filtracyjnej nerek. 39,00 zł
Albumina - Ocena stężenia albuminy w surowicy krwi. Badanie przesiewowe wykorzystywane w diagnostyce: chorób wątroby, nerek, jelit, skóry, stanów septycznych, stanów niedożywienia 5,00 zł
Proteinogram - elektroforetyczna analiza białek surowicy krwi. Proteinogram jest elektroforetycznym rozdziałem białek surowicy na 5 podstawowych frakcji o różnej zdolności poruszania się w polu elektrycznym: 
 • albuminy
 • α1-globuliny i α2-globuliny (alfa-globuliny) 
 • β1-globuliny i β2-globuliny (beta-globuliny) 
 • γ-globuliny (gamma-globuliny)
18,00 zł
Ferrytyna - Kliniczna ocena zapasów żelaza w organizmie. Wskazaniem do oceny stężenia ferrytyny w surowicy jest diagnostyka niedoborów żelaza, różnicowanie niedokrwistości i kontrola suplementacji żelazem. 24,00 zł
Wapń całkowity - Ocena stężenia wapnia całkowitego w krwi . Badanie wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń homeostazy wapnia w przebiegu chorób układu kostnego, nerek, serca i układu pokarmowego 5,00 zł
Fosfor nieorganiczny - Fosfor nieorganiczny. Pomiar stężenia fosforu nieorganicznego przydatny w diagnostyce chorób kości, przytarczyc i tarczycy, zaburzeń poziomu witaminy D3 oraz w monitorowaniu osób poddanych dializoterapii i żywionych pozajelitowo. 5,00 zł
Magnez - Magnez. Pomiar  stężenia magnezu w surowicy. Badanie przydatne  w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych i zaburzeń rytmu serca, w monitorowaniu  terapii diuretykami i lekami nefrotoksycznymi,  niewydolności nerek i żywienia  pozajelitowego. 5,00 zł
PT/INR - PT (INR). Badanie wykrywające zaburzenia w zewnątrzpochodnym szlaku krzepnięcia krwi wynikające z niedoborów lub nieprawidłowości czynników: II, V, VII, X oraz fibrynogenu. Przydatne w ocenie funkcji wątroby i diagnostyce DIC. Test z wynikiem wyrażanym w postaci  INR wykonywany jest w monitorowaniu leczenia doustnymi antykoagulantami np. acenokumarolem. 9,00 zł
APTT - APTT. Parametr oceny wewnątrzpochodnej  drogi aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, VIII, V, II, fibrynogen). Podstawowy parametr dla  monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Przydatny  w diagnostyce przyczyn krwawień, niedoborów czynników krzepnięcia,  DIC i antykoagulantu tocznioweg 9,00 zł
Płytki ktwi na cytrynian sodu 8,10 zł
Fibrynogen - Badanie wykonywane w ocenie funkcji układu krzepnięcia, diagnostyce stanów zapalnych, chorób wątroby, choroby wieńcowej i DIC. 10,50 zł
D-dimer, ilościowo - D-dimer, ilościowo. Oznaczenie D-dimerów w surowicy,  wykonywane w podejrzeniu nasilenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy, przydatne  w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia: zakrzepicy żylnej i tętniczej, zatoru płucnego, zespołu rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego i różnicowaniu hiperfibrynolizy 28,00 zł
Mocz - badanie ogólne - Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego. Diagnostyka przemian metabolicznych organizmu, przydatne  m.in. w chorobach wątroby i w cukrzycy. 7,20 zł
 BADANIE KAŁU
 
Kał - badanie ogólne 12,00 zł
Kał - resztki pokarmowe 8,00 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym 8,50 zł
Owsiki (wymaz parazytologiczny ) 8,00 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 20,00 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 14,00 zł
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 105,00 zł
Kał - rota i adenowirusy 28,00 zł
 HORMONY PŁCIOWE
 
FSH - Diagnostyka chorób przysadki i gonad.  Diagnostyka bezpłodności i impotencji, zaburzeń dojrzewania i miesiączkowania. Zaburzenia funkcji osi podwzgórze-przysadka-gonady są jedną z wielu przyczyn zaburzeń płodności. Pomiary stężenia FSH,  łącznie z oznaczeniem stężenia estradiolu i inhibiny B są stosowane w ocenie rezerwy jajnikowej. 15,00 zł
LH - Diagnostyka: bezpłodności i impotencji, zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń dojrzewania. Pomiar stężenie LH ma istotne znaczenie w rozpoznawaniu chorób przysadki mózgowej, w których jako pierwsze następują zmiany stężenia LH i hormonu wzrostu. 15,00 zł
Estradiol - Diagnostyka hormonalna zaburzeń cyklu miesiączkowego, nieprawidłowych krwawień miesięcznych i zaburzeń dojrzewania płciowego; monitorowanie owulacji naturalnej i indukowanej w technologii wspomaganego rozrodu. Poza procesami związanymi z rozrodczością estradiol reguluje gospodarkę lipidową. 15,00 zł
Progesteron - Diagnostyka i leczenie zaburzeń pracy jajników i łożyska. Diagnostyka: niepłodności, ciąży pozamacicznej, ryzyka poronienia i przyczyn krwawienia u ciężarnych 15,00 zł
Prolaktyna - Diagnostyka zaburzeń owulacji i miesiączkowania u kobiet. Diagnostyka przyczyn mlekotoku, spadku libido i niepłodności u kobiet i mężczyzn. Diagnostyka chorób przysadki 15,00 zł
HCG wolna podjednostka beta - Wolna podjednostka beta-HCG w surowicy. Marker w przesiewowych badania prenatalnych w kierunku chromosomalnych wad płodu. Marker nowotworowy wykorzystywany w różnicowaniu złośliwych i łagodnych chorób trofoblastu, w diagnostyce i wykrywaniu wznów germinalnych nowotworów jąder i nowotworów wytwarzających HCG 48,00 zł
Estriol wolny - Monitorowanie dojrzałości płodu. Monitorowanie prawidłowości rozwoju płodu w przypadku ciąż wysokiego ryzyka i o nieokreślonym wieku. Przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęstszych wad chromosomowych w drugim trymestrze ciąży 38,00 zł
PAPP-A - PAPPA-A w krwi. Oznaczenie osoczowego białka ciążowego A w surowicy,  stosowane w przesiewowych badaniach  prenatalnych ryzyka wad chromosomowych płodu w pierwszym trymestrze ciąży 50,00 zł
Prisca - raport - Prisca – raport. Prenatalne badania przesiewowe wykonywane w krwi matki w I i/lub II trymestrze ciąży w kierunku ryzyka  obciążenia płodu aberracjami chromosomowymi i wadami rozwojowymi układu nerwowego 40,00 zł
Beta-HCG (total) ap. Roche - Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG) jest hormonem glikoproteinowym fizjologicznie występującym w krwi i w moczu jednie w okresie ciąży. Dynamika zmian jest wskaźnikiem  prawidłowości przebiegu ciąży i dobrostanu płodu. 22,00 zł
PAPP-A - KRYPTOR 120,00 zł
BETA-HCG WOLNA PODJEDNOSTKA -KRYPTOR 120,00 zł
Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 130,00 zł
DHEA S04 - Diagnostyka wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Diagnostyka chorób nadnerczy / hiperandrogenizm-jako przyczyna wirylizacji /. Rozpoznawanie  przyczyn hirsutyzmu, zaburzeń miesiączkowania, alopecii/ łysienie/ u kobiet  i zaburzeń dojrzewania u chłopców i dziewcząt. 25,00 zł
DHEA - Diagnostyka wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Diagnostyka chorób nadnerczy / hiperandrogenizm-jako przyczyna wirylizacji /. Rozpoznawanie  przyczyn hirsutyzmu, zaburzeń miesiączkowania, alopecii/ łysienie/ u kobiet  i zaburzeń dojrzewania u chłopców i dziewcząt. 40,00 zł
Androstendion - Diagnostyka zaburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn Diagnostyka wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Diagnostyka chorób nadnerczy. Rozpoznawanie  przyczyn hirsutyzmu. 33,00 zł
Testosteron - Oznaczanie testosteronu całkowitego w krwi. Przydatne w diagnozowaniu i leczeniu chorób i stanów  związanych z nadmiarem lub niedoborem  testosteronu. Określenie przyczyn nieprawidłowej androgenizacji ustroju 20,00 zł
Testosteron wolny - Oznaczenie testosteronu wolnego. Wykonywane w przypadkach, gdy interpretacja wyników oznaczenia testosteronu całkowitego jest wątpliwa lub niemożliwa z powodu wahań poziomu.
Przydatne w diagnozowaniu i leczeniu chorób i stanów związanych z nadmiarem lub niedoborem testosteronu.
55,00 zł
SHBG - Oznaczenie stężenia białka wiążącego hormony płciowe – SHBG. Przydatne w diagnostyce zburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn 26,00 zł
17-hydroksyprogesteron -  Diagnostyka wrodzonego przerostu nadnerczy z niedoborem 21-hydroksylazy. Różnicowanie hirsutyzmu, bezpłodności i żeńskiego pseudohermafrodytyzmu 48,00 zł
 MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH
 
Prokalcytonina, ilościowo - Badanie podstawowe dla diagnostyki zakażeń bakteryjnych: różnicowania etiologii, rozwoju, nasilenia i stopnia uogólnienia, rokowań i ryzyka śmierci oraz optymalizacji rodzaju, czasu trwania i skuteczności leczenia. 110,00 zł
ASO, ilościowo - Diagnostyka serologiczna zakażeń i innych stanów chorobowych wywołanych przez Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) 10,00 zł
RF, ilościowo - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz innych chorób autoimmunizacyjnych. 10,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego - Odczyn Waalera-Rosego.  Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz innych chorób autoimmunizacyjnych. 10,00 zł
anty-CCP - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i różnicowanie zapalnych chorób stawów. Badanie wykorzystywane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Ma istotne znaczenie  diagnostyczne we wczesnym i niezróżnicowanym zapaleniu stawów u chorych, u których z niejednoznacznymi objawami; umożliwia  określenie postępującej formy choroby. 52,00 zł
alfa 1, kwaśna glikoproteina ( orozomukoid ) 24,00 zł
Haptoglobina 32,00 zł
SLE, półilościowo 18,00 zł
 SEROLOGIA GRUP KRWI
 
Grupa krwi - Grupa krwi, oznaczenie układu AB0 i Rh (D). Grupy krwi człowieka są zestawami antygenów powierzchniowych erytrocytów (krwinek czerwonych) . Erytrocyty posiadają liczne zestawy antygenów, zwane układami grupowymi, które są identyczne u danej osoby, lecz mogą się różnić u różnych osób 25,00 zł
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.) 50,00 zł
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.) 38,00 zł
P/c. odpornościowe - (dawniej test  Coombsa), przydatny w badaniu biorców wielokrotnych transfuzji krwi  oraz w przypadku konfliktu serologicznego w ciąży 21,00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy - Bezpośredni test antyglobulinowy,  przydatny w diagnostyce niedokrwistości hemolitycznej,  choroby hemolitycznej noworodka i negatywnych reakcji po przetoczeniach krwi 16,00 zł
 HORMONY TARCZYCY
 
TSH - Diagnostyka aktualnego stanu metabolicznego tarczycy; monitorowanie leczenia substytucyjnego (przy niedoczynności) i tyreostatycznego (przy nadczynności) chorób tarczycy. 12,00 zł
FT4 - Kliniczna ocena stanu czynnościowego tarczycy - diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób tarczycy. Oznaczenie stężenia wolnej frakcji trijodotyroniny (FT3). Badanie służy do diagnostyki i monitorowania leczenia chorób tarczycy. Wzrost stężenia FT3 towarzyszy nadczynności, a spadek - niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z oznaczeniem TSH (hormon tyreotropowy) oznaczenie FT4 stanowi podstawę diagnostyki stanu czynnościowego tarczycy u pacjentów ambulatoryjnych. 12,00 zł
FT3 - Kliniczna ocena stanu czynnościowego tarczycy - diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób tarczycy. Oznaczenie stężenia wolnej frakcji trijodotyroniny (FT3). Wzrost stężenia FT3 towarzyszy nadczynności, a spadek - niedoczynności tarczycy. W diagnostyce ambulatoryjnej stężenie FT3 oznaczane jest zwykle  w drugiej kolejności, w przypadku sprzecznych wyników oznaczeń  TSH i wolnej tyroksyny (FT4). Wielkość stężenia FT3 przy prawidłowym stężeniu FT4 i obniżonym stężeniu TSH pozwala na różnicowanie pomiędzy subkliniczną  niedoczynnością tarczycy (FT3 w normie), zatruciem T3 – tyreotoksykozą (podniesiona FT3) i zespołem niskiej T3 (obniżona FT3) 12,00 zł
T4 - Kliniczna ocena stanu czynnościowego tarczycy - diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób tarczycy.Oznaczenie stężenia tyroksyny  krążącej  w surowicy (T4). Badanie służy do diagnostyki i monitorowania leczenia schorzeń tarczycy.T4 jest głównym hormonem tarczycy krążącym w organizmie przeważnie w połączeniu z białkami transportującymi  (TBG – globuliną wiążącą tyroksynę, albuminami i prealubuminami) 12,00 zł
T3 - Kliniczna ocena stanu czynnościowego tarczycy - diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób tarczycy.Oznaczenie stężenia całkowitej trijodotyroniny (T3). Badanie służy do diagnostyki i monitorowania leczenia schorzeń tarczycy. Poziom T3 stanowi  wskaźnik  stanu tarczycy jedynie przy prawidłowym poziomie białek transportujących w surowicy. Wzrost stężenia świadczy wtedy o nadczynności, a spadek – o niedoczynności tarczycy 12,00 zł
anty-TPO - Diagnostyka chorób autoimmunologicznych tarczycy. Diagnostyka ryzyka wystąpienia określonych chorób tarczycy i innych patologii. Diagnostyka aktualnego stanu metabolicznego tarczycy. Badanie „anty-TPO” polega na oznaczeniu poziomu autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom tarczycy 23,00 zł
anty-TG - Diagnostyka chorób autoimmunologicznych tarczycy. Diagnostyka aktualnego stanu metabolicznego tarczycy. Monitorowanie leczenia raka tarczycy - weryfikacja oznaczeń tyreoglobuliny i wykrywanie wznowy choroby. Przeciwciała (anty-Tg) są  przeciwciałami swoistymi w stosunku do tyreglobuliny (Tg), jednego z trzech antygenów tarczycy, które odgrywają rolę w chorobach  autoimmunologicznych tarczycy 28,00 zł
P/c. p. receptorom TSH - Pomiar poziomu przeciwciał przeciw receptorom hormonu tyreotropowego (TSH-TRAb), przydatny w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa oraz ocenie ryzyka wystąpienia chorób tarczycy u noworodka. Badanie poziomu autologicznych przeciwciał skierowanych przeciw receptorom dla hormonu tyreotropowego TSH (TRAb) jest przydatne w potwierdzaniu choroby Gravesa-Basedowa (są obecna w 90 - 100% przypadków), w diagnostyce różnicowej w badaniach porównawczych tarczycy, w prognozowaniu przebiegu choroby Gravesa-Basedowa oraz w planowaniu i ocenie leczenia 50,00 zł
Tyreoglobulina - Diagnostyka, ocena skuteczności leczenia i wykrywanie wznów zróżnicowanego raka tarczycy. Ocena nasilenia stanów zapalnych tarczycy. Badanie polega na oznaczeniu stężenia tyreoglobuliny (Tg) we krwi. Tg jest produkowana w warunkach fizjologicznych przez komórki gruczołowe tarczycy jako prekursor tyroksyny i innych jodotyronin (T3, T4, rT3) 32,00 zł
 DIAGNOSTYKA ANEMII
 
Transferyna - Diagnostyka różnicowa niedoborów żelaza, w tym niedokrwistości mikrocytarnej  hipochromicznej /niedobarwliwej/ 23,00 zł
Witamina B12 - Diagnostyka i leczenie niedoborów witaminy B12. Diagnostyka i leczenie chorych na anemię. Diagnostyka i leczenie zaburzeń neurologicznych. Pomiary stężenia witaminy B12 (kobalaminy, cyjanokobalaminy) wykonywane są w celu rozpoznania przyczyn niedokrwistości lub neuropatii, a także jako badanie kontrolne leczenia preparatami tej witaminy. 23,00 zł
Kwas foliowy - Diagnostyka i leczenie chorych na niedobory kwasu foliowego. Diagnostyka i leczenie chorych na anemię. Oznaczenie stężenia kwasu foliowego (folianu) wykonuje się w celu diagnostyki jego niedoborów oraz rozpoznania przyczyn i leczenia anemii (niedokrwistości) . Kwas foliowy i witamina B12 są istotne dla hematopoezy, a ich  deficyty w erytrocytach pozostają ze sobą w związku. 25,00 zł
Erytropoetyna - Diagnostyka anemii (niedokrwistości) i policytemii (czerwienic). Prognozowanie i monitorowanie odpowiedzi na leczenie niedokrwistości.Oznaczenie stężenia erytropoetyny (EPO) w surowicy krwi wykonywane jest najczęściej w celu różnicowania przyczyn niedokrwistości (zbyt mała ilość erytrocytów) i czerwienic (nadmierna produkcja erytrocytów) oraz u chorych na niewydolność nerek  i chorych w stanie supresji szpiku. EPO jest glikoproteinowym hormonem wydzielanym w ponad 90%  przez nerki 35,00 zł
TIBC ( Fe++, UIBC, % wysycenia transferyny ) - TIBC. Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), przydatna w diagnostyce zaburzeń gospodarki żelazem i w diagnostyce anemii.  TIBC (ang. Total Iron Binding Capacity) oznacza maksymalną ilość żelaza (Fe3+)  potrzebną do wysycenia transferryny 12,00 zł
UIBC - UIBC. Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC), przydatna w diagnostyce zaburzeń gospodarki żelazem i w diagnostyce anemii.  UIBC (ang. Unsaturated Iron Binding Capacity), utajona zdolność wiązania żelaza,   określa rezerwową zdolność wiązania żelaza, czyli tę część pojemności wiązania transferryny, która w momencie badanie  nie jest zajęta jony Fe3+ 8,00 zł
 DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
 
Hemoglobina glikowana met. immunoturb. - Hemoglobina glikowana. Oznaczenie przydatne w monitorowaniu  wyrównania glikemii u chorych na cukrzycę. Oznaczenie hemoglobiny glikowanej  A1c (HbA1c) służy do  monitorowania przebiegu  cukrzycy i pomocy w decyzjach terapeutycznych 15,00 zł
Insulina - Insulina. Pomiar stężenia insuliny przydatny w diagnostyce insulinooporności i rozpoznawaniu nowotworu  wydzielającego insulinę (insulinoma). Pomiar stężenia insuliny, hormonu biorącego udział w regulacji gospodarki wodorowęglanowej organizmu, przydatny w głównie w podejrzenie insulinomy,  nowotworu wydzielającego insulinę. Insulina jest hormonem białkowym wytwarzanym w komórkach beta wysp Langerhansa w trzustce 25,00 zł
C-peptyd - Oznaczanie C-peptydu (peptydu łączącego)  jest przydatne w diagnostyce  przyczyn hipoglikemii na czczo, aktywności komórek beta trzustki,  rozpoznawaniu insulinoma oraz ocnenie insulinooporności.  Badanie wykonywane jest  w różnicowaniu typów cukrzycy oraz w ocenie skuteczności leków hipoglikemizujących.  Niskie stężenie C-peptydu stwierdzane jest w cukrzycy insulinozależnej, w której towarzyszy niskiemu stężeniu insuliny oraz w przypadku pełnego zahamowaniu syntezy insuliny po leczeniu insuliną egzogenną (przy wysokim stężeniu insuliny). Wysokie stężenie C-peptydu, towarzyszące hipoglikemii na czczo, stwierdzane jest w przypadku nowotworu 28,00 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) jakościowo - Oznaczenie przeciwciał przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD), przydatne w diagnostyce cukrzycy typu 1, typu LADA oraz w ocenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1. Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (izoformy 65 kD, anty-GAD) są jednym z poznanych rodzajów autoprzeciwciał przeciwwyspowych (pozostałe to ICA, IAA, IA-2, przeciw fosfatazie tyrozyny) występujących w autoimmunizacyjnej postaci cukrzycy (typ1) 32,00 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) - Oznaczenie przeciwciał przeciw fosfatazie tyrozyny (anty-IA2). Diagnostyka cukrzycy typu 1. 80,00 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) ilościowo 52,00 zł
 DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ KOSTNYCH
 
Parathormon (intact) - Parathormon (intact). Oznaczenie nietkniętej (kompletnej) formy parathormonu (PTH intact), przydatne w diagnostyce różnicowej przyczyn podwyższonego (hiperkalcemia) i obniżonego poziomu wapnia (hipokalcemia 30,00 zł
Kalcytonina - Kalcytonina. Diagnostyka i monitorowanie raka rdzeniastego tarczycy oraz hiperplazji komórek C. Oznaczenie stężenia kalcytoniny w krwi znajduje zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu raka rdzeniastego tarczycy, MTC (ang. medullary thyroid cancer)  oraz hiperplazji komórek C. Kalcytonina jest hormonem wydzielanym przez komórki C (okołopęcherzykowe)  tarczycy, o działaniu przeciwstawnym do parathormonu – reguluje stężenie jonów wapnia 40,00 zł
Osteokalcyna - Oznaczenie stężenia w krwi obwodowej osteokalcyny – markera tworzenia kości,  wykonywane w ocenie metabolizmu kości – obrotu kostnego, monitorowaniu gospodarki mineralnej oraz kontroli leczenia osteoporozy 42,00 zł
Fosfataza kwaśna - Fosfataza kwaśna. Oznaczenie fosfatazy kwaśnej (ACP) w krwi, przydatne w diagnostyce chorób gruczołu krokowego oraz tkanki kostnej 8,00 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny - Oznaczenie kostnego izoenzymu fosfatazy zasadowej w krwi, przydatne w diagnostyce i monitorowaniu chorób metabolicznych kości: osteoporozy, osteomalacji, krzywicy lub choroby Pageta 40,00 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I - Oznaczenie stężenia ICTP w surowicy krwi, stosowane w ocenie obrotu kostnego i kontroli skuteczności leczenia antyresorpcyjnego 100,00 zł
Pyrylinks D w moczu - Pyrylinks D w moczu. Oznaczenie w moczu  markera resorpcji kości – dezoksypirydynoliny (DPD),  przydatne w  diagnostyce i monitorowaniu chorób metabolicznych kości oraz w ocenie leczenia antyresorpcyjnego 68,00 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 - Oznaczanie czynnej witaminy D: 1,25(OH)2D w postaci metabolitu 1,25-dihydroksycholekalcyferolu (1,25 (OH)2D3, kalcytriolu), przydatne  w przebiegu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym chorób metabolicznych tkanki kostnej 130,00 zł
Witamina D3 metabolit 25(OH) - Ocena poziomu całkowitej 25-hydroksy witaminy D - witaminy 25(OH)D, przydatna  w przebiegu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, w tym chorób metabolicznych tkanki kostnej oraz w zatruciu witaminą D 42,00 zł
 INNE HORMONY
 
ACTH -  Adrenokortykotropina. Ilościowe oznaczenie poziomu hormonu ACTH  w krwi, pomocne w diagnostyce niedoczynności i nadczynności kory nadnerczy w diagnostyce różnicowej zaburzeń poziomu kortyzolu. 30,00 zł
Kortyzol - Diagnostyka różnicowa zaburzeń stężeń kortyzolu. Rozpoznawanie niedoczynności i nadczynności kory nadnerczy. Oznaczenie stężenia kortyzolu we krwi, wykonywane w przypadku podejrzenia zaburzeń wydzielania kortyzolu powodujących  charakterystyczne objawy kliniczne. Kortyzol (hydrokortyzon) jest steroidem o najwyższym stężeniu w krążeniu i zarazem glukokorytkoidem wydzielanym przez strefę pasmowatą kory nadnerczy. Fizjologicznie jest uwalniany w odpowiedzi na produkowany przez przysadkę mózgow 25,00 zł
Kortyzol w DZM 30,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM - Oznaczenie stężenia 17-hydroksykortykosteroidów w dobowej zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce nadczynności nadnerczy –  podejrzeniu zaburzeń produkcji kortyzolu 50,00 zł
17-ketosterydy w DZM - Oznaczenie 17-Ketosteroidów (17-KS) w dobowej zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce zaburzeń wydzielania androgenów 48,00 zł
Aldosteron - Oznaczenie w surowicy, przydatne w diagnostyce różnicowej nadciśnienia tętniczego, hiperaldosteronizmu i  zaburzeń elektrolitowych 38,00 zł
Aldosteron w DZM  45,00 zł
Aktywność reninowa osocza - Aktywność reninowa osocza. Test przydatny w diagnostyce nadciśnienia i zaburzeń wydzielania aldosteronu 60,00 zł
Enzym konwertujący angiotensynę - Oznaczenie enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), przydatne do diagnostyki i monitorowania chorych na ziarnicze choroby płuc (np. sarkoidozę i gruźlicę) 115,00 zł
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM - Katecholaminy (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina) w DZM metodą HPLC. Badanie wykonywane  w diagnostyce nowotworów  wydzielających katecholaminy, w diagnostyce wielu chorób autonomicznego układu nerwowego i genetycznych 210,00 zł
Metoksykatecholaminy w DZM - Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt). Oznaczenie  metoksykatecholamin:  metanefryny,  normetanefryny i 3-metoksytyraminy w dobowej zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce guza chromochłonnego i neuroblastoma (nerwiaka zarodkowego) 180,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy - Badanie stężenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) w dobowej zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia rakowiaka-czynnego hormonalnie nowotworu przewodu pokarmowego 70,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM - Oznaczenie stężenia kwasu wanilinomigdałowego (VMA) w dobowej zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce guza chromochłonnego i neuroblastoma 60,00 zł
Hormon wzrostu - Hormon wzrostu, GH. Oznaczanie stężenia hormonu wzrostu w krwi wykonywane diagnostyce i leczeniu  chorób i stanów związanych z zaburzeniami wydzielania hormonu 32,00 zł
IGF-1 - somatomedyna, somatomedyna C. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób związanych z zaburzeniami wydzielania hormonu wzrostu (GH), w monitorowaniu  ich leczenia oraz w wykrywaniu jatrogennych skutków chemioterapii i radioterapii nowotworów  głow 48,00 zł
Gastryna - Diagnostyka zaburzeń wydzielania gastryny i wydzielania nadmiaru kwasu żołądkowego, przydatna głównie w diagnostyce gastrinoma i zespołu Zollingera-Ellisona 55,00 zł
Leptyna - Leptyna. Oznaczenie stężenia leptyny w krwi, przydatne w diagnostyce zaburzeń miesiączki na tle otyłości, funkcji rozrodczych i otyłośc 105,00 zł

 

 

 PAKIETY BADAŃ

 LIPIDOGRAM: 13,50 PLN

 • cholesterol całkowity
 • HDL cholesterol
 • LDL cholesterol
 • TGL

 PROFIL NERKOWY: 30,68 PLN

 • kreatynina
 • mocznik
 • elektrolity
 • białko całkowite
 • kwas moczowy

 PROFIL WĄTROBOWY: 28,00 PLN

 • ALAT
 • AST
 • GGTP
 • bilirubina całkowita

 PAKIET PRZESIEWOWY: 75,00 PLN

 • pakiet podstawowy + żelazo całkowite
 • amylaza
 • ALT
 • kreatynina
 • kwas moczowy
 • TSH

 PAKIET PODSTAWOWY - SZLACHETNE ZDROWIE: 27,00 PLN

 • OB
 • Morfologia krwi
 • mocz badanie ogólne
 • cholesterol całkowity
 • glukoza

 PROFIL MIAŻDŻYCOWY - ZDROWE SERCE: 18,00 PLN

 • glukoza
 • kw moczowy
 • cholesterol całkowity
 • HDL
 • LDL 
 • TGL

 PAKIET DLA DZIECI - ZDROWA POCIECHA: 48,60 PLN

 • morfologia krwi
 • żelazo całkowite
 • glukoza
 • kreatynina
 • bilirubina całkowite
 • CRP
 • mocz badanie ogólne

 PAKIET DLA KOBIET CIĘŻARNYCH - ZDROWA MAMA: 56,20 PLN

 • morfologia krwi
 • żelazo całkowite
 • glukoza
 • ALT
 • HCG całkowite
 • mocz badanie ogólne

Rezerwacja wizyty

Rejestracja telefoniczna

Pn - Pt  8:00 - 20:00

(62) 502 46 61

Całodobowy e-mail:

rejestracja@kalmedica.com.pl

Rejestracja osobista

Pn - Pt 7:30 - 20:00

ul. Częstochowska 71-75,

62-800 Kalisz